Artikel

Monitor Verkamering 2021 -april oktober 2021

Commissie Wonen en Bouwen 9 februari 2022

Op 1 juli 2020 is de eerste monitor kamerverhuur bekendgemaakt. Daarin is de stand van het wijkquotum op 1 april 2020 uiteengezet. Op 1 april 2020 waren in Amsterdam 6.019 vergunningen voor kamerverhuur afgegeven of nog in behandeling.Op 17 november 2020 is de tweede monitor kamerverhuur, over de periode van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020, bekendgemaakt. Op 1 oktober 2020 waren 6.120 omzettingsvergunningen afgegeven of nog in behandeling. Op 12 oktober 2021 is de derde monitor kamerverhuur, over de periode van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021, bekendgemaakt. Op 1 april 2021 waren er 6.022 omzettingsvergunningen afgegeven of nog in behandeling.In deze vierde en laatste monitor kamerverhuur wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de periode van 1 april 2021tot 1 oktober2021. Net als in de vorige monitors zal alleen ingegaan worden op de cijfers van het wijkquotum en niet die van het pandquotum.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 9 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen: Koos Gouweloos, k.gouweloos@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten