Artikel

Cities for Digital Rights

Voor het waarborgen en beschermen van digitale rechten op lokaal en internationaal niveau

De Cities Coalition for Digital Rights is een netwerk van steden die elkaar helpen op het gebied van digitale beleidsvorming. Verenigd in geest en ambitie vertegenwoordigen we steden van over de hele wereld en bouwen we deze coalitie op een pragmatische en principiële manier op. We werken samen en wisselen kennis en informatie uit om gemeenschappelijke digitale vraagstukken op te lossen en de mensenrechten in stedelijke digitale omgevingen te bevorderen.

Klik hier voor meer informatie.

Bron: Cities for Digital Rights: Voor het waarborgen en beschermen van digitale rechten op lokaal en internationaal niveau.

Media

Documenten