Artikel

Kernprocedure overstap PO-VO 2021-2022

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 februari 2022

Bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school komt veel kijken: een basisschooladvies, oriënteren, voorlichtingen bijwonen, aanmelden en geplaatst worden. Dat is spannend maar vooral ook erg leuk!In Amsterdam schrijven zich elk jaar meer dan 8.000 leerlingen in voor het voortgezet onderwijs. Amsterdam biedt voor alle leerlingen en voor alle onderwijsniveaus voldoende plaats op de VO-scholen in de stad. Elk jaar zijn er een aantal scholen die meer aanmeldingen ontvangen dan zij plekken hebben. Daarom wordt er geloot en gematcht. In deze Kernprocedure staan de afspraken over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. In grote lijnen is deze Kernprocedure gelijk gebleven aan die van het schooljaar 2020-2021. Met name vanuit het tevredenheidsonderzoek en de cijfermatige evaluatie (beide worden jaarlijks uitgevoerd vanaf 2016) zijn enkele verbeterpunten doorgevoerd.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 februari 2022

Behandelend ambtenaar: OJZD/onderwijs, Team VO/MBO: Isabelle Schulz, isabelle.schulz@amsterdam.nl;OJZD/onderwijs, Team VO/MBO; Eveline Wiebes, e.wiebes@amsterdam.nl;

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bronnen:

  • Kernprocedure OSVO - Gezamenlijk overleg VO schoolbesturen
  • Handboek toelaatbaarheid praktijkonderwijs - Samenwerking VO Amsterdam-Diemen  - www.swvadam.nl
  • Stedelijk toetsstandaard

Aanvullende informatie

Media

Documenten