Artikel

Rapportage Meer Kans Op Werk

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 februari 2022

Met Meer Kans Op Werk hebben we ingezet op het intensiveren van de uitstroom uit de uitkering naar werk, vooral ook van Amsterdammers voor wie lange tijd weinig perspectief op werk was, met als doel het aantal Amsterdammers in de bijstand te verminderen. Daarbij wilden we minimaal de landelijke trend voor het aantal uitkeringsgerechtigden volgen, om zo blijvend een passend budget te ontvangen waarmee alle uitkeringen kunnen worden gefinancierd. De uitvoering van het programma is een klein jaar na de start sterk beïnvloed door de corona crisis. In deze rapportage staan de concrete inspanningen en opbrengsten van Meer Kans Op Werk omschreven van 2019 tot en met 2021. Ook laten we zien hoe de opbrengsten worden ingebed in de reguliere dienstverlening en wat er nog moet gebeuren om Meer Kans Op Werk in 2022 af te ronden.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 februari 2022

Behandelend ambtenaar: WPI, A.Tesselaar, a.tesselaar@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten