Artikel

UWV (2017) Regio in Beeld - Groot Amsterdam

Analyse van de arbeidsmarkt 2017 en 2018 voor Groot Amsterdam

Regio in Beeld geeft per regio inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast vindt u er informatie over beschikbare banen, vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Verschillen hiertussen vormen de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt.

Bron: https://www.werk.nl/

Auteurs: Paul Rijs en Alexandra Benning (UvW)

Zie ook dit artikel van de Amsterdam Economic Board: Arbeidsmarkt Metropoolregio Amsterdam in beeld (over UWV rapport Regio in Beeld oktober 2017)

Media

Documenten