Artikel

Amsterdamse Taxi Aanpak (ATA)

Gemeenteraad 26 januari 2022

Volgens planning eind 2022 treedt de Amsterdamse Taxi Aanpak (ATA) in werking, waarmee voor alle taxichauffeurs op de Amsterdamse consumententaximarkt gelijke regels gaan gelden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Agenda Taxi 2020-2025 die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.
Hoewel er aanzienlijk minder taxi’s op de weg zijn door de corona maatregelen, zijn de problemen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid en een betrouwbare en bonafide taximarkt nog steeds actueel. Kern van de ATA is een gebiedsgerichte benadering en een adaptieve aanpak. Samenwerking
Amsterdam zet met de ATA ook in op samenwerking voor een betrouwbare en bonafide taximarkt. Amsterdam is inmiddels begonnen met intensivering van de samenwerking met partners in de handhavingsketen zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het onlangs verschenen Rapport ‘Taxi! ondermijning in de Amsterdamse taxibranche’ van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum ondermijning) onderstreept de noodzaak hiervan. Dit rapport begin met de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek naar malafide activiteiten en (ondermijnende) criminaliteit in de Amsterdamse taxibranche dat in opdracht van de tactische stuurgroep van het RIEC Amsterdam Amstelland is uitgevoerd.

Behandeld in Gemeenteraad 26 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Verkeer & Openbare Ruimte, Roosmarijn Lindeman

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bronnen:

Bureau Beke - Henk Ferwerda/Hester de Boer/Ilse van Leiden/Joey Wolsink

Aanvullende informatie

Media

Documenten