Artikel

Projectnota Schinkelkwartier

Gemeenteraad 26 januari 2022

In deze projectnota Schinkelkwartier zijn de ambities van het gemeentebestuur geformu­leerd: het transformeren van een geïsoleerd werkgebied tot een inclusieve, levendige en groene stadswijk die goed verbonden is met de omgeving. Met ruimte voor 11.000 woningen, 1.020.000 m2 werkruimte (ten opzichte van circa 700.000 m2 in de huidige situatie) en 450.000 m2 maatschappelijke en commerciële voorzie­ningen. Een gebied waar straks 22.000 mensen wonen en 45.500 mensen werken.

Behandeld in Gemeenteraad 26 januari 2022 en Commissie Ruimtelijke Ordening 19 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Directie G&O, Frank Karssing (PMB), f.e.karssing@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten