Artikel

Verstedelijkingsconcept 2050 MRA

Gemeenteraad 26 januari 2022

De komende jaren staat de Metropool regio Amsterdam voor grote opgaven. Als Rijk en regio moeten we veel woningen bouwen en tegelijkertijd de overgang maken naar duurzame energie en warmte. We moeten ons aanpassen aan verandering van het klimaat en zorgen voor een sterke economie in een gezond leefklimaat voor mens plant en dier. En dat terwijl de tijd dringt, de ruimte schaars is en niet alle wensen naadloos op elkaar aansluiten. Alleen als we het samen doen en de opgaven samenhangend aanpakken, zal het ons lukken om deze vraagstukken het hoofd te bieden. Daarom zetten het Rijk en de MRA) met de Verstedelijkingsstrategie gezamenlijk een koers uit voor de middellange (2030) en de lange (2050) termijn.

Behandeld in Gemeenteraad 26 januari 2022 en Commissie Ruimtelijke Ordening 19 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Els Meines, Els.meines@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

 

Bron: Het verstedelijkingsconcept is opgesteld in mnauwe samenwerking met ambtelijke vertegenwoordigers uit de deelregio's van de MRA.

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten