Artikel

Aankoop Sociale Huurwoningen

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Het is niet goed voor de stad als de beschikbare voorraad woningen voor lagere inkomens en middeninkomens verder afneemt. Tegelijkertijd is het relevant dat de corporaties de beschikking hebben over de financiële middelen voor de investeringsopgave die samenhangt met de groei van de stad. De vraag is om te kijken of en op welke manieren sociale huurwoningen die binnen de Gemeente Amsterdam worden verkocht, behouden kunnen blijven in de sociale voorraad (huur of sociale koop). Daarbij is de randvoorwaarde dat er geen directe financiële bijdrage plaatsvindt door de gemeente en dat de rijksregelgeving een gegeven is.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022 en Commissie Wonen en Bouwen 9 februari 2022 en 19 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Erik Hagens, e.hagens@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron/auteurs:

Annius Hoornstra - Stadsontwikkelaar-Gebiedsontwikkelaar

Maarten van t Hek, Erik-Jan van der Goes - Ortec Finance

Aanvullende informatie

Media

Documenten