Artikel

Herontwikkeling Jaap Eden IJscomplex

Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 13 januari 2022

Iedereen in Amsterdam kent de Jaap Eden IJsbaan. Het is de oudste en drukst bezochte kunstijsbaan ter wereld. Er komen jaarlijks gemiddeld 500.000 bezoekers en er zijn wachtlijsten bij de verenigingen die gebruik maken van de ijshal. Deze bekende buitenbaan in Oost stamt uit 1961 en daar kwam in 1973 de Jaap Eden ijshal bij. Veel Amsterdammers en bewoners uit de regio hebben op deze unieke plek leren schaatsen en plezier beleefd. Het ijscomplex is verouderd en aan het eind van zijn levensduur. Op korte termijn is renovatie van de 400-meterbaan en vervanging van de huidige ijshal noodzakelijk om te kunnen blijven schaatsen. Ookvoldoet het ijscomplex niet meer aan de eisen en wensen van gebruikersenis de vraag naar ijs groter dan beschikbaar.Daarom hebben de Jaap Eden IJsbaan en de Gemeente Amsterdam de handen ineengeslagen. De buitenbaan wordt gerenoveerd en de huidige ijshal wordt vervangen door een nieuwe wedstrijdhal en een trainingshal. Het uitgangspunt is dat het mogelijk blijft om te kunnen schaatsen tijdens de bouwwerkzaamheden.De 400-meter buitenbaan blijft ook in de toekomst onoverdekt.

Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 13 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Dickie Gunning, D.Gunning@amsterdam.nl, Marjolein Gerards,M.Gerards@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten