Artikel

Segregatiemonitor PO en VO 2020/2021

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 12 januari 2022

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat kinderen van diverse achtergronden elkaar ontmoeten op school.1In opdracht van Onderwijs, Jeugd,Zorgen Diversiteit maakt Onderzoek, Informatie en Statistiek de segregatiemonitor voor het primair en voortgezet onderwijs.In deze monitor wordt de stand van zaken omtrent onderwijs segregatie en de ontwikkeling hierin in het Amsterdamse onderwijs in kaart gebracht.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs (12 januari 2022)

Behandelend ambtenaar: OJZD/onderwijs: Maggie Wissink ook Geerdink; m.wissinkookgeerdink@amsterdam.nl en OJZD/onderwijs, Isabelle Schulz; isabelle.schulz@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten