Artikel

De Democratische Kunst van Planning. Macht en samenwerking in de praktijk van de Amsterdamse planningsambtenaar

Onderzoeksvoorstel Max Smit (promotietraject voor ambtenaren)

De beroemde, New Yorkse journalist en planoloog Jane Jacobs beschouwde stadsplanning als graadmeter voor het democratisch functioneren van de samenleving. De vraag die mij fascineert is: Hoe zit dat in Amsterdam? Het Amsterdamse planningsapparaat staat voor een democratiseringsopgave mede ingegeven door bestuurlijke ambities, de komst van de Omgevingswet en de groeiende behoefte vanuit de samenleving aan meer betrokkenheid bij en zeggenschap over plan- en visievorming.

Om dit te onderzoeken zal ik kijken door de lenzen van machts- en kennistheorie en de factor rolopvatting in de praktijk van planningsambtenaren. Naast literatuuronderzoek, interviews en surveys zal ik ook met participerende observatie meelopen met planningsambtenaren in concrete projecten. Uiteindelijk zal ik analyses en conclusies spiegelen aan verschillende perspectieven uit een klankbordgroep bemenst door leden uit de stadmakerswereld, ambtenarij en wetenschap. Ook ben ik van plan bevindingen op een interactieve manier te presenteren en te toetsen met behulp van creatief-ruimtelijke interventies (design experiments). Op deze manier wil ik de impact en waarde van het onderzoek vergroten en uit het academisch-abstracte schrift laten ontstijgen.

Naast bijdragen aan de wetenschappelijke discussie over de relatie tussen planning en democratie zal het onderzoek ook van waarde zijn voor de gemeentelijke organisatie zelf. Meer kennis van succes- en faalfactoren zijn van strategisch belang omdat ze de basis vormen voor concrete aanbevelingen voor democratisch samenwerken met de stad.

Looptijd onderzoek: 2021-2025
Begeleiding: Dr. Jochem de Vries (UvA, Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies) en Dr. Nanke Verloo (UvA, Stedelijke Planologie)

Over de auteur
Max Smit is planoloog bij de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam, waar hij zijn dagelijkse werk combineert met een promotieonderzoek.

Zijn onderzoeksvoorstel is tot stand gekomen in samenwerking met Dr. Jochem de Vries en Dr. Nanke Verloo. Jochem de Vries is voorzitter van de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Universitair Hoofddocent met promotierecht. Zijn onderzoek is gericht op de wijzen waarop cultuur en instituties stedelijke planning en ontwikkeling structureren. Nanke Verloo is Universitair Docent Stedelijke Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op democratisering en conflict in stedelijke beleidsprocessen. Tijdens het schrijven van het onderzoeksvoorstel was zij tevens Urban Citizen Fellow van de Gemeente Amsterdam en NIAS/KNAW.

NB: Gedurende het promotietraject kunnen er wijzigingen aan het onderzoeksvoorstel optreden. Voor een actuele stand van zaken kunt u contact opnemen met de onderzoeker.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Urban Planning 2.jpg

Icon afbeelding: Urban Planning 2.jpg

Media

Documenten