Artikel

Monitor 2020 Programma Fiets 2017-2022

Gemeenteraad 17 februari 2022

In deze monitor delen we ieder jaar de voortgang van de doelen en de belangrijkste maatregelen van het programma Fiets 2017-2022

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022 en Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 januari 2022, 16 december 2021

Behandelend ambtenaar: Verkeer en Openbare Ruimte, Saskia van Dijk, s.van.dijk@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten