Artikel

(On)betaalbaar wonen voor middeninkomens

Op 29 januari 2020 hield de Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken een rondetafelgesprek met externe deskundigen over de betaalbaarheid van wonen voor middeninkomens en de wijze waarop de Tweede Kamer meer invloed hierop zou kunnen uitoefenen. Namens het PBL sprak Frans Schilder aan de hand van een position paper. Hierin worden drie prominente geluiden uit de maatschappij belicht: de roep om strikte ruimtelijke ordening en planning, centrale sturing als oplossing voor snellere woningbouw en de nut en noodzaak van symptoombestrijding van het woningtekort als tijdelijke oplossing voor specifieke groepen huishoudens.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay - Amsterdam

Media

Documenten