Artikel

De achterkant van de stad

In november 2017 publiceerde het Parool op basis van eigen onderzoeksjournalistiek het volgende: ‘Amsterdamse woningmarkt in handen van het grote geld’. Meer precies: 21 particulieren bezitten meer dan honderd huizen (of bedrijfspanden) per persoon. De discussies die daarna volgden binnen de (sociale) media waren stevig van toon en bestreken vele onderwerpen. In deze notitie willen we de discussie ontwarren en de verschillende argumenten afzonderlijk tegen het licht houden. Ook willen we de discussie plaatsen binnen het bredere debat over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de woningmarkt.

Toekomst van het platteland als woonplek

De toekomst van de dorpen en daarmee van het platteland als woonplek is veelkleurig en verre van kansloos. Al blijven er plekken, met name in onaantrekkelijke landschappen en aan de randen van het land, waar leegstand onvermijdelijk lijkt. Er bestaan echter evenzeer verschillen in druk op de woningmarkt tussen plattelandsgemeenten, als tussen landelijke en stedelijke gemeenten. De zorgelijke ‘achterkant’ van de stedelijke woningmarkt staat niet per se synoniem voor ‘platteland’.

Bron: van Dam, F., & Daalhuizen, F. 2018. De achterkant van de stad. Planbureau voor de Leefomgeving

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Groen_dak_hoofdweg.jpg

Media

Documenten