Artikel

Woningvoorraad Amsterdam 2018-2020

Gemeenteraad 17 februari 2022

Het aantal woningen in eigendom van verhuurders neemt toe in Amsterdam, van 108.000 in 2016 naar 131.000 in 2020 (verhuur natuurlijk persoon en verhuur niet-natuurlijk persoon samen). Dit is deels nieuwbouw, deels gaat het omzettingen binnen de bestaande bouw. Het aantal eigenaar-bewoners is min of meer stabiel (130.000). De relatieve omvang van de particuliere huurvoorraad neemt daarmee toe. Dit gebeurt in alle prijsniveaus. Bezit van eigenaar-bewoners in het betaalbare segment (tot €314.000) is met 25.000 woningen beperkt. Dit betaalbare segment bevindt zich vooral in Zuidoost. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in eigendom van eigenaar-bewoners ligt in 2020 op €542.450.

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Inge Gründeman, i.grundeman@amsterdam.nl en Stefan Wirken

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

In de bestaande woningvoorraad is er van jaar op jaar veel uitwisseling tussen de categorieën ‘eigenaar-bewoner’ en ‘verhuur natuurlijk persoon’. In de periode 2019-2020 resulteerde dit per saldo in een afname van de voorraad in eigendom van eigenaar-bewoners en een groei van de particuliere huurvoorraad. Dit gaat vaak zonder dat er een transactie plaatsvindt. In de aan- en verkopen van woningen is er per saldo een toename van verhuur niet-natuurlijk persoon, met name ten kosten van ‘verhuur natuurlijk persoon’.

Verhuurders die kopen van eigenaar-bewoners richten zich op specifieke delen van de markt. Zij kopen zowel de goedkopere woningen als juist de duurste woningen. Het aandeel woningen van eigenaar-bewoners die gekocht worden door verhuurders is het hoogst in en rondom de Grachtengordel, de Pijp en rondom het Vondelpark. Daarnaast is het hoog in Bijlmer-Centrum, Holendrecht-Reigersbos, Noordelijke IJ-oevers-West en Slotermeer-Zuidwest.

Bron: Woningvoorraad Amsterdam: Veranderingen in eigendomsvorm en WOZ-waarde 2018-2020. 2021. Onderzoek, Informatie en Statistiek. 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Amsterdam_west.jpg

Media

Documenten