Artikel

Duurzame kades - Green Light District

De komende jaren moeten we in Amsterdam meer dan 200 kilometer aan kademuren herstellen. Deze uitdaging biedt ook een kans! In het Green Light District gaan we onderzoeken of we kadeherstel kunnen combineren met opwekking van duurzame energie voor de buurt.

foto Charlotte Mooij

Wat gaan we doen?

In de binnenstad van Amsterdam onderzoeken we of er energie uit de kades gehaald kan worden, om die vervolgens te gebruiken voor het verwarmen of koelen van panden in de buurt. We starten een pilot aan de Grimburgwal, die onderdeel is van het Universiteitskwartier en eigendom van de Universiteit van Amsterdam. In 2020 is hier een deel van de 60 meter lange kademuur ingestort. Daarom is het nu de ideale locatie voor een proeftuin, en een mooi startpunt om de kansen voor een duurzaam energiesysteem voor de buurt te onderzoeken.

Duurzaam kadeherstel is daarom één van de icoonprojecten waar o.a. de TU Delft, Gemeente Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Waternet en De Groene Grachten aan samenwerken binnen het Green Light District Amsterdam.

Erfgoed Deal

Hoe kunnen Amsterdamse kademuren een bijdrage leveren aan de transitieopgave met behoud van het cultuurhistorische beeld en karakter van dit UNESCO Werelderfgoed-gebied? Deze vraag wordt in dit project samengebracht met de grote opgave om de bruggen en kades in de stad te herstellen. We zijn enorm trots dat aan dit mooie project een Erfgoed Deal is toegekend.  Een enorme renovatie en tegelijk ook een kans. Binnenkort meer informatie over dit prachtige project!

Grimburgwal

In 2020 is een deel van de 60 meter lange kademuur ingestort en sindsdien staat er een tijdelijke damwandconstructie. In totaal moet 200 kilometer aan kademuren in Amsterdam gerenoveerd vanwege verzakkingen en slechte staat. Een enorme uitdaging maar ook een kans! Met een team van experts van de gemeente Amsterdam, TU Delft, De Groene Grachten en Waternet is onderzocht hoe er energie uit het grachtenwater gehaald kan worden, om die vervolgens in te zetten voor de verwarming en koeling van panden in de buurt.

Bron: Green Light District - Duurzame kades en Grimburgwal

Afbeelding credits

Icon afbeelding: foto Charlotte Mooij