Artikel

Voortgangsrapportage MBO agenda 2020-2021

Gemeenteraad 13 juli 2022

De Amsterdamse MBO-Agenda is naar zijn doelstellingen en de schaal waarop deze worden nagestreefd uniek te noemen. ROC van Amsterdam, ROC TOP, Hout- en Meubileringscollege en Mediacollege en de gemeente Amsterdam werken intensief samen aan een gezamenlijk programma, dat is gericht op ontwikkeling van docententeams en op het realiseren van enkele gemeenschappelijke arbeidsmarktverbeteringen. Op basis van evaluatieve gesprekken met de betrokkenen komt naar voren dat de agenda de laatste jaren inhoudelijk is verbreed, maar ook dat de kunst blijft de gerealiseerde opbrengsten verder te verspreiden.

Behandeld in Gemeenteraad 13 juli 2022, Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022 en 9 juni 2022 en 19 mei 2022 en Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport  9 december en 18 november 2021

Behandelend ambtenaar 9 december 2021 : Afdeling onderwijsbeleid, Guinevere Simpson, G.simpson@amsterdam.nl; Maaike van Rooijen, m.van.rooijen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Behandelend ambtenaar 19 mei 2022: OJZD/onderwijs, Hanane el Hadouchi, H.el.hadouchi@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad 13 juli 2022 klik hier 

 

Gemeente Amsterdam Onderwijs, Jeugd en Zorg. www.amsterdam.nl/mbo-agenda

Bron: Bureau Turf en Ruud Baarda advies (Rba)
Auteurs: Eva Voncken, Ruud Baarda, Tinka van der Kooij

Adviesrapport "Zicht op Kansen II" - januari 2022

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten