Collectie (6)

De wereldwijde watercrisis

Water is een fundamenteel mensenrecht, toch zijn er plekken op de wereld waar mensen geen toegang hebben tot schoon en genoeg drinkwater. Tegelijkertijd is er door de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd sprake van verandering in zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval, overstromingen of juist droogte. Deze waterrisico's zijn niet voor elk land op de wereld even groot en treft vooral lage-inkomenslanden.

In deze collectie vindt u onderzoek rondom de wereldwijde watercrisis.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Flickr - Aralmeer

Icon afbeelding: Flickr - Aralmeer

Sorteren op: