Artikel

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptie

Gemeenteraad 6 oktober 2021

Onze stad heeft het zwaar te verduren bij extreme hitte, droogte en hoosbuien, met een groot effect op het dagelijkse leven. Tijdens de hittegolf was op de hittekaart duidelijk te zien dat er nergens meer een enigszins koele plek te vinden was in de stad, waar de stenen de hitte lang vasthouden. De bewoners hebben daar last van: hitte zorgt voor gezondheidsrisico’s, vooral voor de kwetsbare bewoners. De droogte zorgt voor schade aan houten funderingen en aan het groen in de stad. Het groen hebben we juist zo nodig om te zorgen voor verkoeling. De hoosbuien daarna zorgen weer voor waterschade door overstroomde straten en kelders. We moeten onze omgeving, onze stad, beter aanpassen aan het veranderende weer.

Behandeld in Gemeenteraad 6 oktober 2021

Behandelend ambtenaar: V en OR, Elske van Vessem, e.vessem@amsterdam.nl, Boukje van Turenhout,
b.turenhout@amsterdam.nl, Matthijs Opheikens, M.Opheikens@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bronnen:

Rol van Verzekeraars
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/interviews/rol-verzekeraars-schade-klimaatverandering/
2. Metropoolregio Amsterdam
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/programma/klimaatadaptatie/
3. KNMI
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/knmi-klimaatscenario-s
4. Groenvisie
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam-groen/groenvisie-2050-leefbare-stad-mens-dier/
5. Opbrengst zonnepanelen op groen dak
https://www.groendak.nl/zonnepanelen-en-groene-daken/
6. Factsheet GGD
“Klimaat en Gezondheid”, juni 2020

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Trees on Konigsallee - pxhere

Media

Documenten