Artikel

Doen wat nodig is

Experimenten die maatwerk mogelijk maken

Sinds 1 januari 2015 zijn wij als gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning. Hiermee is het meren- deel van de taken van het sociaal domein komen te liggen bij de overheid die het dichtstbij de inwoner staat. Rijk en gemeenten verwachten zo meer doel- treffendheid en doelmatigheid te realiseren.

De opgave voor de komende jaren is onder andere te vinden in het koppe-
len van de gewenste kwaliteitsverbetering in zorg en ondersteuning aan de
noodzakelijke slag in efficiency en effectiviteit. De doorwerkingen hiervan zijn vergaand, raken alle betrokkenen in het sociaal domein en vragen van eenieder een andere rol.

Veel gemeenten hebben de decentralisatie van taken aangegrepen om de zorg en ondersteuning in hun stad flink te vernieuwen. Niet alleen vanwege de noodzaak om fors te bezuinigen, maar ook om de dienstverlening en ondersteuning te verbeteren en meer uit te gaan van eigen mogelijkheden van inwoners en hun omgeving.

Het adagium ‘één huishouden, één plan en één hulpverlener/regisseur’ komt bij velen tot uiting in speciale teams die in het leven zijn geroepen: de sociale wijkteams1. Hoewel de vorm en samenstelling van deze wijkteams wisselt per gemeente, is het algemene beeld in onze gemeenten dat ze bemenst worden door generalistisch werkende professionals2. Zij hebben de taak om op een laagdrempelige en toegankelijke wijze zorg en ondersteuning te bieden aan (kwetsbare) inwoners.

Bron: City Deal - De inclusieve stad

Afbeelding credits

Icon afbeelding: needpix

Media

Documenten