Artikel

Hiv positief maar niet in zorg

Verschillende strategieën en interventies worden ontwikkeld voor de soa polikliniek in Amsterdam (en elders in het land) voor na het moment van hiv diagnose die deze groep beter faciliteert in de toegang tot hiv zorg.
Een belangrijke vraag is of de bij de soa polikliniek gediagnosticeerde hiv positieve patiënten die niet meer bereikt worden na hun diagnose daadwerkelijk niet in zorg komen en daarmee een gezondheidsrisico vormen voor zichzelf en gemeenschap of elders een oplossing hebben gevonden om toegang te krijgen tot ART.

Dit project zal hier meer inzicht in geven. De andere vraag is of we individuele en constitutionele barrières door gerichte (getailorde) interventies op de soa polikliniek zelf kunnen doen verminderen en hierdoor de tijd tot ART na diagnose kunnen verkorten. De uitkomsten geeft het management team / cq de beleidsmakers informatie over welke inzet er nodig is om de zorg voor deze speciale groep patiënten te verbeteren. Verder helpt het in de besluitvorming over het integreren van succesvolle interventies in de huidige zorg aan de cliënten van de soa polikliniek. Daarnaast kunnen de resultaten dienen om andere centra voor seksuele gezondheid in Nederland te informeren.

hiv pos maar niet in zorg.jpg
Looptijd: 25-1-2022 - 31-12-2024

Media