Artikel

Managementsamenvatting fase 1 onderzoek HOV Zaan-IJ en Amsterdam-Purmerend

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Het doel van deze fase is om een gezamenlijk een gedragen OV-probleemanalyse op te stellen voor de corridors ZaanIJ en Amsterdam-Purmerend en tevens de toekomstige opgaven voor het HOV in beeld te brengen, waarbij rekening gehouden dient te worden met de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar:
Verkeer en Openbare Ruimte, Rianne Boot, rianne.boot@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten