Artikel

Jeugdgezondheidsmonitor Amsterdam

Met de Jeugdgezondheidsmonitor wordt periodiek de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid van kinderen en jongeren in kaart gebracht. Nemen bepaalde gezondheidsproblemen af of juist toe? Zijn er bepaalde risicogroepen voor een gezondheidsprobleem? De Jeugdgezondheidsmonitor is gebaseerd op informatie verzameld via (papieren of digitale) vragenlijsten bij kind en ouder en via registraties in het digitale kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzichten in de gezondheid van kinderen en jongeren op gemeentelijk niveau, maar ook op stadsdeel-, gebieds-, wijk- en schoolniveau. Op basis van de Jeugdgezondheidsmonitor kunnen gemeenten, stadsdelen, gebieden en scholen het gezondheidsbeleid vorm geven. Daarnaast worden de data van de Jeugdgezondheidsmonitor gebruikt om een bijdrage te leveren aan nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek.

Verslag Jij en Je Gezondheid PO - Verband slaapproblemen, bewegen en schermtijd:
Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel schermtijd en weinig beweging tot meer slaapproblemen kan leiden. Tijdens de COVID-19 periode bewogen kinderen minder en hadden ze juist meer schermtijd. Daarom heeft de GGD Amsterdam onderzoek gedaan naar de associatie tussen fysieke activiteit, schermtijd en slaapproblemen onder basisschoolkinderen tijdens de COVID-19 periode. Er is gekeken naar het verloop door de schooljaren heen (2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022) en naar verschillen op basis van sociodemografische factoren. Voor dit onderzoek is data uit Jij en Je Gezondheid gebruikt: 6.304 5-jarigen en 4.748 10-jarigen uit Amsterdam zijn meegenomen in het onderzoek. Uit het onderzoek zijn interessante resultaten gekomen. Lees meer over de uitkomsten, associaties en (significante) verschillen in het verslag.

De resultaten die worden verkregen vanuit de Jeugdgezondheidsmonitor worden tevens gepresenteerd op de website 'Gezondheid in Beeld.' Gezondheid in Beeld is een makkelijk toegankelijke en interactieve website die inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van de bevolking in het werkgebied van de GGD Amsterdam. Gezondheid in Beeld wordt gevoed door gegevens uit de diverse monitorstudies die binnen de GGD Amsterdam plaatsvinden.

Looptijd: 01-08-2008 - 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Kinderwagen - PIXNIO

Media

Documenten