Artikel

MSc Stage WUR - Amsterdamse Voedselbossen

Een inventarisatie naar de kansen van voedselbossen in een stedelijk gebied

De gemeente Amsterdam en haar inwoners streven naar een groenere stad en een gezondere leefomgeving. Agrarische voedselbossen verschijnen door heel het land, maar ook in Amsterdam zijn de afgelopen jaren meerdere voedselbosinitiatieven ontwikkeld. De interesse naar voedselbossen is flink toegenomen door de groeiende belangstelling voor en urgentie van natuur en een natuurlijke vorm van voedselproductie. Een voedselbos is een ontworpen systeem om een natuurlijke bosstructuur te ontwikkelen met meerdere vegetatielagen, gedomineerd door houtachtige planten. Kenmerkend voor een voedselbos is de hoge biodiversiteit aan flora en fauna en een hoge bodemkwaliteit. Zo ontstaat er een rijk, robuust en zelfvoorzienend ecosysteem. Een voedselbos heeft naast deze hoge natuurwaarde ook andere veelzijdige waardes op het gebied van klimaat, voedsel en sociaal. Dit rapport biedt een startpunt en een eerste overzicht van de veelzijdigheid en complexiteit van het thema voedselbossen in een stedelijke omgeving.


Gemeente Amsterdam en Wageningen University & Research
Jaëla Arian
Master Biology – Conservation and Systems Ecology
Begeleiding
Geertje Wijten
Ruimte & Duurzaamheid - Gemeente Amsterdam
Madelon Lohbeck
Forest Ecology and Forest Management - Wageningen University & Research

 

Bijlage: Eindpresentatie:
Voedselbossen Onderzoeksstage

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten