Artikel

RUMORE (circulair Agri-Food)

EU Interreg project om de transitie naar een meer circulaire regionale agri-food keten te versnellen

De gemeente Amsterdam ziet veel kansen op het gebied van circulaire economie, en wil bijdragen aan de transitie naar een meer circulair regionaal voedselsysteem waarin organische reststromen hoogwaardig hergebruikt worden. In het Europese project RUMORE (Rural-Urban partnerships MOtivating Regional Economics) waaraan de gemeente deelneemt ligt de focus op het versterken, inspireren en op weg helpen van innovatieve MKB agri-food bedrijven in de Metropool Regio Amsterdam.

In RUMORE (project loopt van 2016-2022) delen verschillende regio’s en steden in Europa (naast Amsterdam zijn dat o.a. Lombardije, Hamburg, Thessaloniki en Twente), kennis en ervaring met elkaar. RUMORE wil innovaties op het gebied van circulair agri-food, waardevol gebruik van reststromen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen versnellen. Op deze manier kan RUMORE bijdragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire voedselketen.

In Amsterdam ligt de focus op het verbeteren van de ketens van organische reststromen tussen stad en regio en het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar onderzoek en bedrijven die zich focussen op korte ketens, het gebruik van organische reststromen en de ontwikkeling plus het vermarkten van innovatieve eiwitbronnen. In RUMORE werkt de gemeente samen met kennisinstellingen en ondernemers uit de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Deze samenwerking zal in de toekomst leiden tot meer circulariteit in de voedselketen.

Zie ook: https://vanamsterdamsebodem.nl

Voor meer informatie, zie https://www.interregeurope.eu/rumore/

 

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: foto conference Flows of Food van website Interreg RUMORE