Artikel

Klanttevredenheidsonderzoek P+R 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Amsterdam heeft tien P+R-locaties, met in totaal ongeveer 5.000 parkeerplekken en een wisselende bezetting. P+R-locaties liggen buiten het centrum van de stad, maar kennen een goede OV-verbinding met de binnenstad. Na de doordeweekse ochtendspits is het mogelijk tegen een gereduceerd tarief van 1 euro per 24 uur hier te parkeren, wanneer vervolgens van en naar het centrumgebied wordt gereisd met het openbaar vervoer. Om de kwaliteit van de dienstverlening te monitoren wordt in opdracht van de directie Parkeren jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek). In 2018 is voor het eerst bij P+R Noord geënquêteerd en in datzelfde jaar werd ook voor het eerst de mogelijkheid geboden de vragenlijst volledig in het Engels af te nemen. In september en oktober 2021 is het onderzoek wederom uitgevoerd, ook op de in 2021 geopendeP+R-locaties Boven ’t Y en Zeeburg III.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Parkeren, Straatparkeren, Chantal van der Wolk,c.van.der.wolk@amsterdam.nl Directie Parkeren, Straatparkeren, Jeroen van Assendelft de Coningh,J.van.Assendelft@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Auteurs OIS: Merijn Heijnen/ Willem Bosveld

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie