Artikel

Autoluw wonen - RVV Ontheffing Nellestein

STBY voor de gemeente Amsterdam

Nellestein is een autovrije wijk in Zuidoost. Bewoners kunnen hun auto in de parkeergarage zetten en vandaar te voet hun woning bereiken. Voor de gevallen dat zij met de auto hun woning moeten bereiken, hebben zij een ontheffing nodig om over de fietspaden te mogen rijden.

Sinds maart 2016 moeten alle stadsdelen het stedelijke beleid voor ontheffingen volgen. Volgens dat beleid kan een ontheffing aangevraagd worden bij het stadsloket en moet hiervoor leges (100 euro) betaald worden. Deze ontheffing is maximaal 2 jaar "permanent" geldig of kan voor incidenteel eenmalig gebruik worden aangevraagd. Een ontheffing wordt standaard gekoppeld aan kenteken.

Stadsdeel Zuidoost kende een eigen regeling voor Nellestein: bewoners konden bij het verzorgingshuis gratis een ontheffingskaart halen die 1 uur geldig is. Deze kaart moest gecombineerd met een parkeerschijf op het dashboard van de auto gelegd worden. Om verschillende redenen zal deze regeling aangepast moeten worden: Het verzorgingshuis verdwijnt uit de buurt, en zal de ontheffingskaarten niet meer kunnen verstrekken. En een volledig gratis regeling is niet meer mogelijk voor Nellestein omdat dit in strijd is met het beleid in andere wijken. Om toch zoveel mogelijk recht te doen aan de unieke situatie in Nellestein zijn de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost en de bewoners van Nellestein in gesprek gegaan om samen een passende regeling voor Nellestein te verkennen.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Nellestein_Autoluw_STBY.png

Icon afbeelding: Visualisatie_Nellestein_STBY.png

Media

Documenten