Artikel

Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs 2020

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 27 januari 2021

In Amsterdam werken alle primair onderwijs besturen samen in het Breed Bestuurlijk Overleg (het BBO) en deze besturen hebben in de kwaliteitsagenda uitgesproken behoefte te hebben aan een gemeenschappelijk beeld van de staat van het Amsterdamse primair onderwijs. Een gezamenlijk beeld kan leiden tot een gezamenlijke agenda, en dat gezamenlijke beeld kan voortkomen uit een terugkerend onderzoek.Het onderzoek wordt gecombineerd met bijeenkomsten met en voor iedereen uit het Amsterdamse onderwijsveld: leraren, leerlingen, bestuurders, de gemeente en andere partners. De Staat van het Amsterdamse primair onderwijs zal bepaalde onderwerpen jaarlijks monitorenzodat ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast heeft het tot doel enkele thema’s te agenderendoor middel van verdiepend onderzoek. Ook wordt er gezocht naar eenadviserendefunctie, bijvoorbeeld het bespreken van succesvolle voorbeelden.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 27 januari en  6 januari 2021

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Behandelend ambtenaar: OJZ/ afdeling onderwijs en leerplicht, Ralph Rusconi

In opdracht van: BBO

Auteurs:Lotje Cohen, Merel van der Wouden, Frederique van Spijker, Soufyan Ahamiane, Tobias Brils, Willem Boterman (UvA), Laura de Graaff, Zahraa Attar

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten