Artikel

Rapportage inzake Buurtbudget Slotermeer Noordoost

In het voorjaar van 2019 is stadsdeel Nieuw-West gestart met de pilot buurtbudgetten. De stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost kregen dat jaar elk €500.000 ter beschikking om te experimenteren met participatief begroten. Het college heeft deze nieuwe werkwijze – waarbij bewoners zelf bepalen waar zij een deel van de gemeentebegroting aan uitgeven – geïntroduceerd om Amsterdammers meer zeggenschap te geven. Andere belangrijke redenen om buurtbudgetten in te voeren zijn: het vergroot betrokkenheid in de buurt, nieuwe groepen bewoners worden bereikt en het vertrouwen in de lokale overheid neemt toe. In 2020 krijgen alle stadsdelen €500.000 ter beschikking om in te zetten voor buurtbudgetten. In 2021 is er voor de hele stad €6 mln beschikbaar. In 2022 loopt dit op naar €8,5 mln.

In Nieuw-West is ervoor gekozen om het buurtbudget in 2019 in Slotermeer Noordoost in te zetten. Door het buurtbudget voor één wijk ter beschikking te stellen was het mogelijk om gericht te investeren in het bereiken van moeilijk bereikbare groepen. Het projectteam is veel de wijk in geweest om met bewoners in gesprek te gaan en hen te helpen bij het participeren in het buurbudget.

In deze rapportage wordt het proces, de ervaringen en lessen van buurtbudget Slotermeer Noordoost beschreven.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Buurtbudget sl-no.PNG

Media

Documenten