Artikel

Eindrapportage Circulair inkopen en aanbesteden Community of Practice #3

Tijdens de CoP is gevraagd aan alle deelnemers om op basis van een lijst van mogelijke motieven aan te geven welke het belangrijkste zijn om circulair inkopen en aanbesteden prioriteit te geven. Opvallend was het grote belang dat men hechtte aan de aantrekkelijkheid van het bedrijf als werkgever. Circulaire economie (CE) is nu vooral een kwestie van verbetering van je reputatie en laten zien dat je innovatief bent, zo werd gesteld. Klanten beginnen om CE te vragen; daarop moet je inspelen. Het motief is nu nog niet kosten- en economisch gedreven. Er is een verschil tussen korte en langere termijn. Op termijn kan het wel economisch interessant worden, gaf men aan. Nu werkt men nog vanuit een lineair businessmodel. Verder vond men de ketenverantwoordelijkheid van belang, al wordt deze nu nog niet gematerialiseerd. Dus daarop wil men gaan voorsorteren. De deelnemers concludeerden dat het erom gaat in ketensamenwerking onderling vertrouwen op te bouwen. En elkaar niet alleen op kosten af te rekenen. Het is een proces.

Auteur: Jacqueline Cramer (Professor Sustainable Innovation, Universiteit van Utrecht / Regisseur Circulaire Economie, Amsterdam Economic Board)

Bron: Amsterdam Economic Board

Media

Documenten