Artikel

Nota Duurzaam Landschap

De Amsterdamse inzet voor het metropolitane landschap

Amsterdam groeit en wordt snel voller en drukker, waardoor het belang van het landschap om de stad toeneemt voor onze burgers, bezoekers en bedrijven. Meer en meer bepaalt het landschap de kwaliteit van de leefomgeving en is het een vestigingsfactor geworden. De staat van het landschap is echter niet altijd goed en de organisatie en aansturing zijn versnipperd.
De voorliggende nota bestaat uit drie delen, te weten:

1. Wat speelt er?
Het landschap is van levensbelang voor Amsterdam. De betekenis van het landschap voor de stad neemt toe, terwijl de staat van het landschap vaak slecht is. Grote opgaven zoals verstedelijking en energietransitie, vormen een bedreiging, maar bieden mogelijk ook een kans. De aansturing van het landschap is versnipperd en het landschap is mager bedeeld met middelen.

2. Wat wil Amsterdam?
Amsterdam streeft naar een duurzaam en met de stad verbonden landschap van hoge kwaliteit. Dit hoofddoel wordt uitgewerkt in acht sturende uitgangspunten, die alle doorwerken in de acties van Amsterdam.

3. Wat gaat Amsterdam doen?
Om het hoofddoel te verwezenlijken wordt langs drie sporen gewerkt:
1. Aan de slag met acties rond acht thema’s (bodemdaling en biodiversiteit in de veenweiden, recreatie, klimaat en landschap, ontwikkeling van de scheggen, de financierings- en aansturingsopgave, bereikbaarheid, voedsel en landschap, cultuurimpuls).
2. Zorgen voor doorwerking van hoofddoel en uitgangspunten in visies en beleid (Groenvisie, Omgevingsvisie, visies en beleid andere overheden)
3. Hanteren van een “ladder voor het landschap” om gewenste van ongewenste initiateven te schiften.


Ruimte en Duurzaamheid 2019

Tekst: Marja van Nieuwkoop
Kernteam: Marja van Nieuwkoop, Ed Buijs, Paul van Hoek, 
Illustraties: Jeroen Castricum, Paul van Hoek

Afbeelding credits

Header afbeelding: R&D, J. Huisman

Icon afbeelding: pexels.com

Media

Documenten