Artikel

Structuurplan voor Groen in West

Stadsdeel West heeft groen hoog op de agenda staan. Daarom is de ambitie de openbare ruimte te vergroenen. Want groen is een vestigingsfactor van belang, het nodigt uit tot bewegen en is bovendien goed voor de luchtkwaliteit.
Doel van dit groenstructuurplan is daarom:
- te komen tot een samenhangende ruimtelijke, ecologische en recreatieve visie op het groen in stadsdeel West;

- bescherming van het bestaande groen en waar mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het groen;

- het benoemen van kansen voor uitbreiding en verbetering van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het groen.

Om tot het doel te komen begint het Groenstructuurplan met een analyse van de huidige situatie en schetst een aantal trends en ontwikkelingen ten aanzien van groen in het stadsdeel (hoofdstuk 2). De conclusies van deze analyse zijn vertaald naar een model groenstructuur en vijf speerpunten van beleid. Deze speerpunten zijn: (1) Bomen, (2) Parken, pleinen en plantsoenen, (3) Recreatieve routes, (4) Ecologie en (5) Groen in de straat. Aan de hand van de speerpunten is een actielijst met wenselijke investeringen opgenomen.

Bron: gemeente Amsterdam

Auteurs: Wouter van der Veur, met bijdragen van Auke Brouwer, Remco Daalder en Hans Kaljee

Kaartmateriaal en vormgeving: Bart de Vries

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron Icoon: nl.m.wikipedia.org

Media

Documenten