Artikel

Digitale Rechten x Corona

Digitale Rechten x Corona

Dit project heeft als doel inzicht te brengen in de huidige ontwikkelingen in de technologie-, dataverkeer en innovatiesector in het licht van de Coronacrisis. In dit document wordt beschreven hoe. Bij het woord ‘crisis’ wordt in dit document de Coronacrisis bedoeld.

1.1        Inleiding

Dit project heeft als doel inzicht te brengen in de huidige ontwikkelingen in de technologie-, dataverkeer en innovatiesector in het licht van de Coronacrisis. In dit document wordt beschreven hoe. Bij het woord ‘crisis’ wordt in dit document de Coronacrisis bedoeld.

Onze wereld zoals we deze kennen lijkt van de ene op de andere dag te zijn veranderd. Elk land gaat anders om met de maatregelen om de Corona slachtoffers te beperken. Het is voor onze tijd onwerkelijk om te zien hoeveel mensen sterven, de aantallen per dag zijn schrikbarend. Het tekort aan apparatuur laat zien hoe kwetsbaar onze industrie is. Ook liggen verschillende IT-bedrijven “plat” omdat de afhankelijkheid vanuit China zodanig groot is, dat de lockdown in China in februari 2020 al effect had op onze ICT industrie.

Wat we als ICT´ers kunnen voorspellen, is dat de wereld na Corona niet meer hetzelfde zal zijn als daarvoor. De vitale functies zijn als nooit tevoren tot ons doorgedrongen en thuisonderwijs en onderwijs op afstand wordt mogelijk de nieuwe norm tegen het lerarentekort. Het thuiswerken zal effect hebben op mobiliteit en de inrichting van onze samenleving.

Patronen uit het verleden tonen aan dat elke grote crisis innovaties en nieuwe vormen van samenlevingen met zich meebrengt in de periode daarna. Tijdens dit project willen we in beeld brengen waar digitale rechten van onze burgers en ondernemers, zoals soevereiniteit, vrijheid en veiligheid, in het gedrang (kunnen) zijn en brengen we alternatieven in beeld. Daarnaast analyseren we welke technologische kansen er zijn in de strijd tegen Corona en in het ondersteunen van onze stad tijdens en na de Corona crisis.

De technologie-, data en innovatiemaatregelen tegen Corona lijken van tijdelijke aard, maar we weten dat het internet en data het eeuwig “leven” hebben en de ingezette middelen mogelijk de nieuwe norm worden.

We verwachten dat deze crisis impact zal hebben op het gebied van technologie, dataverkeer en innovatie. We zien dat in deze crisis innovaties en nieuwe technologieën ingezet worden die voorheen ondenkbaar waren of niet passend leken bij onze huidige normen, waarden, wetten en universele rechten van de mens. Tijdens de tweede wereldoorlog zijn een hoop middelen bedacht waar we tot de dag van vandaag gebruik van maken. Er zijn ook middelen bedacht zoals de atoombom waar we nog steeds de dreiging van voelen. Na de tweede wereldoorlog ontstonden, op het gebied van ethiek en waarden, de universele rechten van de mens. We verwachten dat er zowel positieve als negatieve middelen en ontwikkelingen plaats zullen vinden tijdens en na de huidige crisis. We zijn waakzaam op dat wat onze vrijheid en soevereiniteit aantast en tegelijkertijd omarmen we dat wat de kwaliteit van ons leven verhoogt.

 

We willen dat Amsterdammers kunnen leven in een rechtvaardige, verbonden, vrije, duurzame en democratische stad. Op straat en online. Naast onze wet en regelgeving, volgen we de Tada waarden en de Verklaring van de Coalitie van steden voor Digitale Rechten. Dat betekent dat basale mensenrechten, zoals privacy, vrijheid van meningsuiting en democratie, ook vanzelfsprekend moeten zijn in de digitale wereld.

Als gemeente voelen we ons daarvoor verantwoordelijk; een gemeente neemt besluiten en voert taken uit in het belang van haar inwoners. We moeten ervoor zorgen dat de digitale rechten van Amsterdammers zijn geborgd; niet alleen in het contact dat een Amsterdammer heeft met de gemeente maar in haar hele dagelijks leven.

 

En dat gaat niet vanzelf. Amsterdam verandert. In de huidige Coronacrisis staan digitale rechten onder druk, bijvoorbeeld door ongelijke toegang tot informatie en dienstverlening en inzet van digitale surveillance.

Media

Documenten