Artikel

Jongline. Een handreiking voor veiligheids- en zorgprofessionals.

Een handreiking voor veiligheids- en zorgprofessionals over fenomenen, gevaren en kansen in de online leefwereld van jongeren.

Deze handreiking is een product van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), het zorg- en veiligheidshuis van de regio Amsterdam-Amstelland. In het AcVZ werken de gemeente Amsterdam en de Amstellandgemeenten samen met netwerkpartners uit de werelden van veiligheid, zorg en welzijn om mensen die vanwege ernstige delicten in aanraking zijn gekomen met politie en justitie en complexe problemen hebben, perspectief te bieden op een ander leven. Binnen het AcVZ-netwerk komen organisaties samen tot een op maat gemaakte aanpak, door het voeren van regie, het delen van expertise en door te innoveren.

De online leefwereld is een belangrijk thema binnen het AcVZ, omdat onze doelgroepen zich in toenemende mate op het internet begeven. De criminaliteit lijkt daarbij ook te digitaliseren. Dit zorgt voor nieuwe en complexe uitdagingen. Door de expertise van onze netwerkpartners te bundelen is er veel kennis en kunde over de online wereld in huis om te delen. Dit doet het AcVZ door presentaties aan te bieden over de online leefwereld van jongeren en online straatcultuur, advies te geven en praktisch bruikbare producten te ontwikkelen — zoals deze handreiking.

Actiecentrum Veilig en Zorg, Amsterdam-Amstelland

Auteur: Joran de Jong.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Jongline - Actiecentrum Veilgiheid en Zorg - banner

Icon afbeelding: Jongline - Actiecentrum Veilgiheid en Zorg

Media

Documenten