Artikel

Jongline. Een handreiking voor veiligheids- en zorgprofessionals.

Een handreiking voor veiligheids- en zorgprofessionals over fenomenen, gevaren en kansen in de online leefwereld van jongeren.

Deze handleiding is gemaakt door het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), het zorg- en veiligheidshuis van de regio Amsterdam-Amstelland. Samen met partners uit de sectoren veiligheid, zorg en welzijn zet het AcVZ zich in voor mensen die vanwege ernstige delicten met politie en justitie in aanraking zijn gekomen en te maken hebben met ingewikkelde problemen. Het doel is om deze mensen perspectief te bieden voor een ander leven. Binnen het AcVZ-netwerk werken organisaties samen om een op maat gemaakte aanpak te ontwikkelen door regie te voeren, expertise te delen en innovatieve oplossingen te vinden.

De online wereld is een belangrijk onderwerp binnen het AcVZ omdat onze doelgroepen steeds vaker gebruikmaken van het internet. Criminaliteit lijkt ook steeds meer gedigitaliseerd te worden, wat nieuwe en complexe uitdagingen met zich meebrengt. Dankzij de gecombineerde kennis van onze partners hebben we veel expertise in huis over de online wereld. Het AcVZ deelt deze kennis door presentaties te geven over de online leefwereld van jongeren en online straatcultuur, advies te verstrekken en praktische bruikbare producten te ontwikkelen, waaronder deze handreiking.

 

Actiecentrum Veilig en Zorg, Amsterdam-Amstelland

Auteur: Joran de Jong.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Jongline - Actiecentrum Veilgiheid en Zorg - banner

Icon afbeelding: Jongline - Actiecentrum Veilgiheid en Zorg

Media

Documenten