Artikel

Monitor OV-knooppunten 2016

Dit is de eerste editie van de monitor OV-knooppunten en is daarmee een nulmeting. De functie van deze eerste monitor beperkt zich tot het laten zien van de ontwikkelingen en resultaten die sinds de publicatie van MaakPlaats! hebben plaatsgevonden rondom OV-knooppunten.

Aanvullende informatie

Media

Documenten