Artikel

Maak plaats!

Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland

In de publicatie wordt een nieuwe visie op het ruimtegebruik in Noord-Holland gegeven. Het beter benutten van de bestaande stad en de bestaande infra-netwerken staan daarin voorop.

Maak Plaats! biedt een leidraad. De publicatie brengt eerdere studies samen, bundelt de aanwezige kennis en data en maakt de kansen voor betere benutting van OV-knooppunten in Noord-Holland inzichtelijk. Alle OV-knooppunten en corridors worden met elkaar vergeleken en gepositioneerd in het netwerk.

De studie is een coproductie van Vereniging Deltametropool en provincie Noord-Holland, met medewerking van APPM.

Aanvullende informatie

Media

Documenten