Artikel

Puccini Handboek Groen - Standaard voor het Amsterdamse Straatbeeld

Onderdeel van de Puccinimethode

De Puccinimethode staat voor een kwalitatief goede, fysieke inrichting van alle Amsterdamse openbare ruimte; alle straten, pleinen, parken en plantsoenen. Een kwalitatief goede, fysieke inrichting is gebruiksvriendelijk, veilig, beheerbaar, duurzaam, betaalbaar, samenhangend én mooi. Bij de inrichting van de openbare ruimte brengt de Puccinimethode al deze belangen en eisen samen in breed gedragen voorstellen en afspraken.

In 2017 is door de Gemeenteraad het Beleidskader Puccinimethode vastgesteld. Het beleidskader bestaat uit drie delen:

• Deel A: Puccinimethode Algemeen
• Deel B: Puccinimethode Rood
• Deel C: Puccinimethode Groen

In het beleidskader zijn algemene uitgangspunten en afspraken vastgelegd voor de inrichting van de openbare ruimte in Amsterdam. Het bevat algemene afspraken over de vormgeving van de openbare verlichting en het straatmeubilair, de keuze voor het materiaal en voorschriften voor de aanleg van het groen. In de separate 'technische' handboeken Rood en Groen, die aanvullend zijn op dit beleidskader, is in detail opgenomen met welke soorten inrichtingsprincipes, standaardoplossingen en standaarddetaillering we in Amsterdam werken.

Opgesteld door: Werkgroep Handboek Puccinimethode
Geert Timmermans (R&D), Hans Kaljee (V&OR), Marc Nijboer (R&D),
Rixt Hofman (R&D), Florentijn Vos (R&D), Jacco de Frel (Stadswerken),
Bertus Koppes (Stadswerken) en Ton Muller (R&D)

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: park

Media

Documenten