Artikel

Amsterdamse twintigers wonen vaker thuis dan 2 jaar geleden

In 2019 woont 69% van de in Amsterdam geboren 20 tot en met 23-jarigen bij (een van) hun ouders. In 2017 was dit aandeel lager (64%). OIS heeft op verzoek van stadsdeel Zuid gekeken waar in de stad 20 tot 40-jarigen wonen die bij hun ouders staan ingeschreven en hoe deze groep is samengesteld.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: uitzicht-westertoren-9184-img_7271_cecile_obertop.jpg