Collectie (1)

Vrije ruimte in verdichtende stad

In opdracht van gemeente Amsterdam start CoE Urban Governance and Social Innovation met een kortlopend onderzoeksproject over ‘vrije ruimte’ in de stad. Aanleiding hiervoor vormt de ambitie in het coalitieakkoord 2018-2022 om rafelranden en plekken voor niet-commerciële initiatieven te beschermen.

Meer informatie

Amsterdam kent een lange geschiedenis van vrijplaatsen, maar de continuïteit hiervan is niet altijd gegarandeerd. Ook zijn tijdens de economische crisis veel braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen gebruikt voor (tijdelijke) broedplaatsen en andere niet-commerciële  initiatieven. Met de groei en verdichting van de stad is er veel druk komen te staan op dergelijke locaties en initiatieven en moeten zij regelmatig wijken voor bouwplannen.

Gemeente Amsterdam stelt als doel om bestaande vrije ruimte te beschermen en nieuwe vrije ruimte beschikbaar te maken, zowel in de bestaande stad als in gebiedsontwikkeling. Maar hoe doe je dat en wat is daarvoor nodig? Hoe ga je om met de spanning tussen beleid en vrije ruimte, waar overheidssturing juist beperkt is?

Ter inspiratie voor het te formuleren beleid verkent CoE Urban Governance and Social Innovation beleidsinstrumenten die worden ingezet in andere Europese steden met vergelijkbare opgaven. Het project zal beginnen met een brede verkenning, waarna we ons verdiepen in een beperkt aantal casussen. De resultaten worden gebundeld in een adviesrapport aan de gemeente Amsterdam.

Afbeelding credits

Header afbeelding: ADM terrein.jpg

Icon afbeelding: ADM terrein.jpg

Sorteren op: