Artikel

Evaluatie stedelijk handhavingsprogramma 2017

Commissie Algemene Zaken 6 september 2018

Alles wat we doen, doen we voor Amsterdammers. We zijn een dienstbare overheid, voorspelbaar en betrouwbaar. We willen verantwoordelijk en flexibel zijn en een overheid die luistert, handelt en levert, plus mensen de ruimte geeft om te groeien. Dat houdt onder meer in dat we bijdragen aan prettig samenleven in de stad en problemen aanpakken waar burgers het meeste last van hebben. Resultaten in de stad staan voorop. Bij de handhaving van de regels in de stad werkt het college met een kompas aan de hand waarvan de koers wordt bepaald. Daarbij past het college drie leidende principes toe, namelijk flexibilisering en samenwerking, meer informatie gestuurd werken en het stimuleren van gedragsverandering bij burgers en ondernemers. In het Stedelijk Handhavingsprogramma (SHP) 2017-2018 zijn de zestien stedelijke handhavingsprioriteiten opgenomen. Deze negentien prioriteiten worden door de handhaving van stadsdelen en rye's met voorrang aangepakt. Daarmee is het stedelijk handhavingsprogramma een belangrijk bestuurlijk sturingsinstrument voor de bestuurlijke handhaving.
Het doel van de jaarevaluatie SHP 2017 is het weergeven van de resultaten die zijn bereikt met betrekking tot de prioriteiten (inclusief flex thema's).

Behandeld in de Raadscommissie Algemene Zaken van 6 september 2018

Behandelend ambtenaar: Wouter Roeleveld, email: w.roeleveld@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten