Artikel

Intensivering ruimtegebruik bedrijventerreinen Amsterdam

Studie naar de mogelijkheden voor intensivering van bedrijventerreinen in Amsterdam

In de nieuwe bedrijvenstrategie ‘Amsterdam duurzaam productief’ is het intensiveren en verduurzamen van de bedrijventerreinen één van de vier actielijnen. In opdracht van de gemeente is er door Buck Consultatns een onderzoek uitgevoegd om antwoord te geven op drie vragen:

Welke vormen van intensivering zijn er?
Hoe kansrijk is intensiveren van het ruimtegebruik op bedrijventerreinen in Amsterdam en waar is dit van afhankelijk?
Welke sturingsprincipes heeft de gemeente om intensiever ruimtegebruik op de bedrijventerreinen te stimuleren?

De aantrekkelijkheid van Amsterdam om te wonen, te werken en te verblijven neemt toe en dit leidt tot een groei van het aantal inwoners, bedrijven en bezoekers. Er is weinig ruimte beschikbaar voor het accommoderen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De vraag naar (nieuwe) ruimte naar bedrijventerreinen overstijgt het aanbod. De ruimte voor groei moet daarom van een belangrijk deel gevonden worden door intensiever en slimmer gebruik van de beschikbare ruimte.

Als gekeken wordt naar de bedrijventerreinenmarkt in Amsterdam dan is er sprake van een opvallende paradox. Op basis van de vraag-aanbod analyses is er enerzijds sprake van een forse druk op de ruimte. De voorspelde vraag naar ruimte op bedrijventerreinen voor de komende jaren is (in het gunstige scenario) ruim twee keer zo groot als het beschikbare aanbod. Anderzijds laat de praktijk een ander beeld zien dan de modellen. Er vindt, gezien de groei van de economie, slechts een beperkt aantal gronduitgiftes plaats op bedrijventerreinen. Bovendien worden er op de bedrijventerreinen weinig nieuwbouwontwikkelingen met een intensivering van ruimtegebruik waargenomen.

Alle rechten voorbehouden