Artikel

Voortgangsrapportage 2017 Woningkwaliteit

Commissie Bouwen en Wonen 11 juli 2018

Amsterdam is een mooie stad en veel mensen wonen er met plezier. Dat wil de gemeente zo houden. Goede woningen dragen daaraan bij. De Amsterdamse woningvoorraad is relatief oud en is daardoor, naar de huidige standaard, van matige kwaliteit. De voorraad bestaat voor een groot deel uit gebouwen met meerdere appartementen. Een kwaliteitsachterstand of een gevaarlijke situatie beperkt zich dan al snel niet tot één woning. Daarom wordt nu extra aandacht besteed aan de bestaande woningen. De gemeentelijke inzet is gericht op het behoud en de kwaliteit van de woningvoorraad en de leefbaarheid van buurten.

Behandeld in de Commissie Bouwen en Wonen van 11 juli 2018 en 18 september 2018

Behandelend ambtenaar: Nanne Koot, email n.koot@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikipedia Commons

Media

Documenten