Artikel

Anti-speculatie Rebel & Development Strategy

Commissie Wonen en Bouwen 5 februari 2020

Vraagstelling: instrumenten om snelle doorverkoop van woningen in het middensegment tegen te gaan. In de Woonagenda 2025 staat dat 40% van de nieuwbouw gericht zal zijn op het middensegment. Een deel daarvan zal bestaan uit middeldure koopwoningen. Het college heeft er vooralsnog voor gekozen om geen anti-speculatiebeding op te leggen bij de ontwikkeling van middel dure koopwoningen. In Amsterdam is recentelijk de motie van het raadslid De Jong aangenomen inzake de uitwerking van de bouw van middeldure koopwoningen (anti-speculatiebeding) als reactie op het voorlopig standpunt van het College. Daarin verzoekt zij het College te inventariseren of er middels een anti-speculatiebeding, huurkoop of op andere wijze voor gezorgd kan worden dat nieuwbouwwoningen niet snel worden doorverkocht. De gemeente Amsterdam heeft Rebel gevraagd om onderzoek te doen naar dit onderwerp en inzicht te geven in de voor- en nadelen van instrumenten (anti-speculatiebeding, huurkoop of anderszins) die ingezet worden om 1) te voorkomen dat middeldure koopwoningen na korte tijd voor veel meer geld doorverkocht kunnen worden en 2) er voor te zorgen dat nieuwbouwwoningen voor langere tijd in het middeldure segment behouden blijven.

Behandeld in Commissie Wonnen en Bouwen 5 februari 2020

Behandelend ambtenaar: Grond en Ontwikkeling, Laura Uittenbogaard & Rosa de Jong,

L.uittenbogaard@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

 

Bron: Rebel strategy & development BV

Auteurs

Antoinette Kemper

Anne-Floor Blonk

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikipedia

Media

Documenten