Artikel

Syfilis studies

Er zijn 3 verschillende projecten die zich bezig houden met het onderzoek naar syfilis: SIAM, TREPOLI en SPOT ON.

SIAM: Vroeg opsporen van infectieuze syfilis infectie bij mensen die recent risico hebben gelopen op een syfilis infectie, en/of klachten hebben die zouden kunnen passen bij infectieuze syfilis TREPOLI: De aanwezigheid van syfilis bacterie in verschillende lichaamslokaties SPOT ON: screening voor hiv, hepatitis B, hepatitis C, syfilis en creatinine op zelf afgenomen dried blood spots.

Syfilis is een ernstige soa die onbehandeld kan leiden tot veel schade. Niet iedereen met syfilis heeft klachten. Het kan soms tot wel 3 maanden duren voordat in het bloed duidelijk is dat iemand een syfilis infectie heeft. Door middel van een landelijke campagne willen wij mannen bewust maken van de symptomen van syfilis en ook aangeven dat het niet altijd met klachten gepaard hoeft te gaan. We willen een symptomencheck ontwikkelen die een syfilis infectie kan opsporen. Hiermee kunnen patiënten vroeger worden behandeld waarmee verdere schade kan worden voorkomen en ook verder verspreiding wordt voorkomen.


Met de Trepoli studie willen we uitzoeken of de bacterie Treponema pallidum, de veroorzaker van syfilis, zich ook op bepaalde locaties in het lichaam kan bevinden. Op dit moment wordt de diagnose van syfilis vaak gesteld door bloedonderzoek of als er wondjes zijn, door het bekijken van wondvocht door de microscoop of een swab van het wondje. Wij willen onderzoeken of de bacterie ook aan te tonen is in de keel, anus, bloed of urine bij mensen met syfilis stadium 1,2 of latent recent.
Daarnaast willen wij onderzoeken of het mogelijk is om mensen die een vermoeden hebben risico te hebben gelopen op een soa waaronder syfilis, te vragen of zij een zelftest in thuissituatie zouden kunnen afnemen. Hiermee hopen wij meerdere mensen toegang te bieden tot het testen op SOA’s.
Uitgevoerd door: Silvia Nieuwenburg (arts onderzoeker GGD Amsterdam) , Hélène Zondag (PHD-student, streeklaboratorium GGD Amsterdam) Henry de Vries, Sylvia Bruisten, Alje van Dam, Adriaan Swaen, Maarten Schim van der Loeff , Udi Davidovich, Joel Illidge, Bart-Jan Mulder, Elske Hoornenborg(GGD Amsterdam), samenwerking met SOA-aids Nederland


Looptijd: 2 jaar

Alle rechten voorbehouden