Artikel

FEMCURE

Vergroten van het inzicht in de transmissie van (extra-)genitale Chlamydia trachomatis bij vrouwen na behandeling

Chlamydia trachomatis (CT) is de meest voorkomende bacteriële seksueel overdraagbare aandoening en het aantal infecties blijft, vooral onder jongeren, onveranderd hoog. We weten nu dat bij vrouwen CT net zo vaak anaal als vaginaal voorkomt. We weten niet welke rol anale infecties spelen in de overdracht van CT, zoals tussen personen of tussen lichaamsgebieden van een persoon. Met de FemCure studie willen we hier inzicht in krijgen. In een longitudinale multicenter (GGD Zuid Limburg, GGD Amsterdam, GGD Rotterdam) cohort studie worden vrouwen met behandelde CT 3 maanden gevolgd. Aspecten van anale en genitale CT (zoals aanwezigheid, hoeveelheid, levend) worden in kaart gebracht en gerelateerd aan mogelijke voorspellende factoren (zoals seksueel gedrag). Met deze samenwerking tussen wetenschap en praktijk (MUMC, GGDen, RIVM, SOAAIDS) hopen we straks meer te weten over de overdracht van CT en concrete aanknopingspunten te hebben voor een verbeterde zorg met aanvullende test en behandel richtlijnen. Deze studie wordt gefinancierd door ZonMW.


De GGD Zuid-Limburg, Amsterdam en Rotterdam hebben in totaal 400 vrouwen geworven voor deelname aan FEMCURE


De verzamelde gegevens worden momenteel verwerkt en de eerste resultaten van FemCure zijn inmiddels bekend. Uit de FemCure studie is gebleken dat een behandeling van rectale chlamydia beter werkt met doxycycline dan een behandeling met azitromycine. Op dit moment is het zo dat vaginaal geïnfecteerde vrouwen vaak worden behandeld met azitromycine en niet altijd rectaal worden getest, terwijl een aantal van hen wel rectale chlamydia hebben.
De beste oplossing voor de zorg-praktijk moet nog worden gevonden: vrouwen vaker rectaal testen, of alle vrouwen met chlamydia behandelen met doxycycline. Het voordeel van de azitromycine kuur is dat deze eenmalig wordt ingenomen, het nadeel is dat deze minder goed lijkt te werken bij rectale chlamydia. Doxycycline daarentegen werkt beter voor rectale infecties maar moet een week lang ingenomen worden en mag niet tijdens zwangerschap worden gebruikt.
Daarnaast moeten we vermelden dat we nog niet precies weten of een rectale chlamydia complicaties geeft bij vrouwen en wat het betekent voor de verdere verspreiding van chlamydia.

Uitgevoerd door: Nicole Dukers (GGD Limburg), Henry de Vries, (GGD Amsterdam), Hannelore Gotz (GGD Rotterdam)


Looptijd: april 2016 t/m  2020

Publicaties:

[1]. Dukers-Muijrers NH, et al. Design of the FemCure study: prospective multicentre study on the transmission of genital and extra-genital Chlamydia trachomatis infections in women receiving routine care. BMC Infect Dis. 2016 Aug 8;16:381. doi: 10.1186/s12879-016-1721-x.

[2]. Dukers-Muijrers NH, et al. Treatment effectiveness of azithromycin and doxycycline in uncomplicated rectal and vaginal Chlamydia trachomatis infections in women: a multicentre observational study (FemCure). Clin Infect Dis. 2019 Jan 28. doi: 10.1093/cid/ciz050

Alle rechten voorbehouden