Artikel

Doorontwikkeling Winteropvang

Raad 27/28 november 2019

In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ staat dat ‘de aaneengesloten winteropvang wordt gecontinueerd en doorontwikkeld. De opvang kent een intake, onderzoek, begeleiding en vervolgzorg. De toegangscriteria worden nader bepaald’. In het kader van deze doorontwikkeling is afgelopen winter een grotere inzet van zorg beschikbaar gemaakt om voor elke bezoeker door middel van een zorgvuldige screening te bepalen waar hij perspectief op herstel heeft. Daarnaast heeft het college in mei van dit jaar besloten om de voormalige jeugdinrichting aan de Transformatorweg 6 voor de periode van zes jaar te huren van het Rijksvastgoedbedrijf. Met dit besluit heeft het college voor de winteropvang kwalitatief goede huisvesting gerealiseerd die niet alleen stabiel is, maar ook het hele jaar beschikbaar. Om de laatste stap in de doorontwikkeling zorgvuldig vorm te geven, zijn in deze notitie vier alternatieven voor de huidige vorm van winteropvang uitgewerkt.

Behandeld in de Raad 27/28 november 2019

Behandelend ambtenaar Onderwijs, Jeugd & Zorg, Jet de Waij, j.de.waij@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Winter

Media

Documenten