Artikel

Warmtebronnen: Het Amsterdamse Bronnenboek

Gemeenteraad 9 september 2020

Het Amsterdamse Bronnenboek, geeft inzicht in de huidige en de toekomstige warmtevraag en het warmteaanbod. Het product kan worden gebruikt als onderlegger voor vraagstukken op het gebied van warmte. Het Amsterdamse Bronnenboek vormt de basisinput voor warmte in de Regionale Energiestrategie (RES). In het Amsterdamse Bronnenboek leest u welke collectieve warmtebronnen de stad, nu en in de toekomst, tot haar beschikking heeft voor het verwarmen én koelen van gebouwen.

Behandeld in Gemeenteraad 9 september 2020, Commissie Financien en Economische Zaken 25 juni, 4 juni 2020 en 14 mei 2020

Behandeld in de Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid 5 maart 2020. 

Behandelend ambtenaar Mimi Eelman, Tim Ruijs, Aat de Vries

Voor meer informatie klik hier

 

Amsterdam groeit. Met ingang van de wet VET (Voortgang Energietransitie) per 1 juli 2018, is alle nieuwbouw en transformatie in Nederland aardgasvrij. Om in 2040 een aardgasvrije stad te zijn moeten veel bestaande en nieuwe woningen, kantoren en andere gebouwen worden aangesloten op een betaalbare, open en duurzame warmtevoorziening. De Programma’s Duurzame Gebiedsontwikkeling en Aardgasvrij onderzoeken de huidige en toekomstige warmtebronnen van Amsterdam.


Het Amsterdamse Bronnenboek

In het Amsterdamse Bronnenboek leest u welke collectieve warmtebronnen de stad, nu en in de toekomst, tot haar beschikking heeft voor het verwarmen én koelen van gebouwen. En goed nieuws, we lijken over voldoende alternatieve bronnen te beschikken. Amsterdam heeft vele datacenters, (rest)warmte uit de haven, energie uit oppervlaktewater, een zeer geschikte ondergrond voor WKO’s en mogelijk zelfs geothermie. De vraag voor de komende jaren luidt: Welke bronnen dragen het meeste bij aan een duurzame, betaalbare en toekomstbestendige warmtevoorziening?

Hopelijk biedt het Bronnenboek een goed inzicht in wat er allemaal mogelijk is om de Amsterdammer er ook in de toekomst warm (en koel) bij te laten zitten.

Het Bronnenboek is een momentopname. Technieken zijn volop in ontwikkeling en ons denken over duurzame warmte is aan verandering onderhevig. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het energie transitie team via: energietransitie@amsterdam.nl

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Media

Documenten