Artikel

Stedelijk Evenementenbeleid - 21 locaties

Gemeentreaad februari 2018

De gemeente Amsterdam is momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw stedelijk evenementen-beleid. Een van de belangrijkste doelen van dit nieuwe beleid is het beperken van geluidoverlast tijdens muziekevenementen binnen de gemeente. In de voorlopige beleidsregel ‘Evenementengeluid in de stad’ is opgenomen dat er generieke normen en regels zullen gelden voor evenementen en dat maatwerk nodig is voor een aantal specifieke locaties. In dat kader is in opdracht van het Stedelijk Evenementenbureau van de gemeente Amsterdam onderzoek verricht naar de akoestische geschiktheid van 21 evenementenlocaties in de stad.

Behandeld in Raad d.d. februari 2018

 

Bron: het geluidBuro in opdracht van Stedelijk Evenementenbureau - D. Schipper

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: commons.wikimedia.org

Media

Documenten