Artikel

Supercyano’s gaan opwarming van de aarde tegen door alternatieve brandstoffen te produceren

Bij het verbranden van fossiele brandstoffen komen verschillende broeikasgassen vrij, waarvan de bekendste koolstofdioxide (CO2) is. Volgens schattingen kunnen we nog enkele decennia vooruit met de wereldvoorraad van olie en gas. Ook wordt het delven steeds moeilijker en duurder. Naast dit toekomstige tekort aan fossiele brandstoffen, zorgen de broeikasgassen voor de snelle opwarming van de aarde. Voor veel organismen gebeurt dit zo snel, dat ze zich niet goed genoeg kunnen aanpassen en uitsterven.

Genoeg redenen dus voor alternatieve brandstoffen en minder CO2. Onderzoekers van de universiteit van Uppsala in Zweden hebben een stam van cyanobacteriën Synechocystis sp gekweekt die CO2 en licht gebruikt om heel veel butanol te maken. Synechocystis is een cyanobacterie, ook wel blauwalg genoemd, die in zoetwater leeft. Als het licht is groeit de soort door middel van fotosynthese. Doordat de bacteriën als het donker is kunnen omschakelen naar het verteren van suikers, kunnen ze ’s avonds en ’s nachts gewoon doorgaan met groeien en butanol produceren.

Bacteriële biobrandstof

Butanol is een veelzijdige stof die nu vooral gebruikt wordt voor de productie van vernis, als oplosmiddel of als weekmaker. Al meer dan 10 jaar geleden werd voor het eerst voorgesteld om butanol te gebruiken als brandstof in plaats van benzine, zonder enige aanpassing aan de verbrandingsmotor. Dit kostte echter meer energie dan het opbracht.

De stam Synechocystis van de onderzoekers van Uppsala kan hier verandering in brengen. Doordat deze cyanobacteriën zo veel butanol produceren, kan de stof voor het eerst op grote schaal gewonnen worden en zijn de opbrengsten groter dan de kosten. In de nabije toekomst kunnen deze blauwgroene bacteriën dus bijdragen aan het oplossen van ons overschot aan CO2 en ons tekort aan traditionele brandstoffen.

Bron: Royal Society of Chemistry

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: micropia.nl

Icon afbeelding: micropia.nl

Media

Documenten